Nie widzę - chcę się nauczyć robić make-up
Widzę - chcę pomóc niewidzącej

Chcemy otworzyć przed kobietami z dysfunkcją wzroku nową przestrzeń kontaktu z ludźmi.
Wierzymy, jako twórcy projektu, że podniesiemy ich komfort bycia cześcią naszego wspólnego świata.
Bez kompleksów, z wiarą w siebie, ze zrozumieniem tego, czym jest wizerunek
i jak dbanie o niego pomaga w normalnym życiu, w znajdowaniu pracy
w kontakcie z nowymi ludźmi, na imprezach itp..